دسته: اقتصاد

اقتصاد سیاسی طالبان؛ جهاد یا اقتصاد جرمی؟

پرداختن به منابع مالی طالبان و اقتصاد جنگی آنان، مساله‌ای مهم و ضروری است. سوال اساسی این است که طالبان از کدام منابع مالی ارتزاق می‌کنند؟ مهم‌ترین منبع مالی طالبان کدام است؟ آیا طالبان حاضرند به خاطر صلح منابع مالی خودشان را از دست بدهند؟

افغانستان بیش از ۱.۵ میلیارد دالر بدهی خارجی دارد

براساس سندی که رادیو نوروز به آن دسته یافته است، نشان می‌دهد که دولت افغانستان در جریان بیست سال گذشته در مجموع ۱۱۲ میلیارد و ۹۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی از هفت نهاد‌ بین‌المللی و دو کشور خارجی قرضه دریافت کرده است.

دولت افغانستان پذیرفته که از قراردادهای امریکا و ناتو مالیات نگیرد

کمیسیون اجرایی ناتو در افغانستان و کمیته‌های رهبریِ اجرایی کمیسیونِ مشترک تأیید کرده‌اند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تمام مطالبات مالیاتی خود را از قراردادهای دفاعی در افغانستان حذف کند.