مذاکره کردن یا پز دادن؟

طالبان بیشتر از این که به مذاکره علاقه‌مند باشند دنبال نمایش رسانه‌ای، تبلیغات، خبرسازی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی اند.

حشدالشعبی در افغانستان: مرور روزنامه‌های امروز ایران

روزنامه ابتکار با عنوان «لقمه بزرگ افغانستان برای دهان اردوغان» روزنامه اعتماد بیانیه حوزه علمیه قُم با عنوان «خطرات حاکمیت مجدد طالبان» را منتشر کرده است و روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «حشدالشعبی در افغانستان بپاخاست» مطلب نوشته است.

طالبان به دنبال زعامت غیر انتخابی هستند

طالبان در نشست تهران به سیاست‌مداران افغان گفته بودند که آنان می‌خواهند زعیم آینده‌ی دولت افغانستان یک طالب باشد و انتخابات عمومی و رقابتی کنار گذاشته شود.

جنگ تبلیغاتی: نبرد بر سر روایت در افغانستان

طالبان تصویری مدرن از خود به دنیا قالب می‌کند، در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعالند و روابط عمومی قوی‌ای دارند و این‌روزها گزارشگران بین‌المللی هم به میان طالبان می‌روند و گزارش تهیه می‌کنند و چهرهٔ آن‌ها را عادی جلوه می‌دهند.

ناتوانی روشنفکران افغان در تقویت دموكراسی: مرور روزنامه‌های امروز ایران

دو روزنامه چاپ امروز ایران در باره افغانستان مطلب منتشر کرده است. روزنامه آرمان ملی با تیتر«طالبان مشکلی برای صادرات ایران ایجاد نکرده است» و روزنامه اعتماد با عنوان « شگفتی‌ها  و زمینه‌های قدرت طالبان».

عمران خان، نسخه‌ی قدیمی نواز شریف

افغانستان‌شناسی عمران خان طالبانی است. او از عینک طالبان به افغانستان نگاه می‌کند. چنین می‌نماید که آرزوی او تسلیم شدن همه نیروها از جمله حکومت به طالبان است.

سکوت جمعی در برابر فجایع افغانستان: مرور روزنامه‌های امروز ایران

طالبان جنبشی است متشکل از نیروهای عمدا  قبایل جنوب افغانستان که از لحاظ فکری خارج از مرزهای این کشور تغذیه می‌شود. تفکر مذهبی-سیاسی کنونی طالبان ریشه در اندیشه‌های اسلامی شناخته شده در داخل جامعه افغانستان ندارد.