سرپرست وزارت مالیه در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان حاضر نشد

محمدخالد پاینده سرپرست وزارت مالیه قرار بود که روز گذشته (دوشنبه، ۳ ثور) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان حاضر شود و نام‌های مقامات و زورمندانی که در گمرکات فساد می‌کنند را در اختیار اعضای مجلس نماینده‌گان قرار دهد.

میررحمن رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی این مجلس حضور نیافتن سرپرست وزارت مالیه را پرسش‌برانگیز و فرار از مسوولیت و پاسخ‌گویی دانست. آقای رحمانی از خالد پاینده خواست تا در جلسه فوق‌العاده این مجلس حضور پیدا کند و در باره اشخاص و مقاماتی که در فساد دست دارند وضاحت دهد.

رییس مجلس نماینده‌گان مشخص نساخت که این جلسه را چه وقت برگزار می‌کند.

سرپرست وزارت مالیه هفته گذشته در مجلس نماینده‌گان از وجود فساد گسترده در گمرکات، مداخله برخی مقامات حکومتی و زورمندان محلی در امور گمرکات شکایت کرد و گفت که روزانه مبلغ هشت میلیون دالر از عواید گمرکات کشور حیف‌و‌میل می‌شود.

مجلس نماینده‌گان از نهاد‌های عدلی و قضایی خواسته است، تا به استناد اظهارات سرپرست وزارت مالیه، اتهامات وارده را جدی پی‌گیری و نتیجه‌ی آن را با مردم شریک کنند.

فساد در گمرکات افغانستان مسأله‌ی تازه نیست. گزارش‌های زیادی از وجود فساد گسترده در گمرکات افغانستان وجود دارد.

پیش‌تر والی هرات نیز گفته بود که روزانه ده‌ها میلیون افغانی در گمرک اسلام قلعه توسط گروه‌های مافیایی حیف‌ومیل می‌شود.