حیدری وجودی: پاسبان میراث شعر افغانستان

وجودی در عرصۀ فرهنگ و هنر بر سر زبان‌هاست و نظم و نثرش از احترام خاصی برخوردار است. آثارش دارای تعالیم عرفانی و صوفیانه، اما با نوشتن در باب عشق و هوس قبل از ازدواج، تابوها را نیز شکسته است.

زنان نگران تبعیض در دریافت واکسن کرونا هستند

تبعیض در مقابل زنان در تقریبا همه عرصه‌های زندگی، از جمله در خانواده، جامعه و در کار مسلکی یک موضوع شناخته شده است. از این رو، نگرانی زنان از امکان تبعیض در دریافت واکسن نیز یک مسئله جدی است.

افغانستان بیش از ۱.۵ میلیارد دالر بدهی خارجی دارد

براساس سندی که رادیو نوروز به آن دسته یافته است، نشان می‌دهد که دولت افغانستان در جریان بیست سال گذشته در مجموع ۱۱۲ میلیارد و ۹۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی از هفت نهاد‌ بین‌المللی و دو کشور خارجی قرضه دریافت کرده است.

عفو بین‌الملل: پیشرفت‌های زنان افغان در معرض خطر جدی قرار دارد

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که با توجه به وضعیت کنونی و آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، این کشور به سوی وضعیتی می‌رود که در آن پیشرفت‌های ۲۰ ساله زنان افغان در معرض خطر جدی قرار دارد.

زنان جوان در هراس بازگشت طالبان‌اند

زنان جوان هرگز دورۀ حکمرانی طالبان بر افغانستان را تجربه نکرده‌اند و همه آن‌ها نگرانند در صورت بازگشت طالبان و حتی ورود مسالمت‌آمیز آنان به عنوان بخشی از دولت جدید، تمام رؤیاهای‌شان نقش بر آب شود.