Tag: تاریخ افغانستان

«نسخه‌ی قزاقستانی «تاریخ افغانستان

رونمایی نسخه‌ی قزاقستانی کتابم «تاریخ افغانستان» در انستیتوت مطالعات استراتژیک قزاقستان به تاریخ 11 دسامبر سال 2020، یک رویداد بسیار مهم علمی محسوب می‌شود.

رقص‌های بومی افغانستان

رقص از رشته هنرهای نمایشی است و یکی از هنرهای هفتگانه شمرده می‌شود. به خاستگاهِ این هنر نمایشی تا کنون در هیچ یک از متون تاریخی اشاره نشده است.

هشتم ثور، جنگ برسر توزیع قومی قدرت

هشتم ثور به عنوان روز پیروزی مجاهدین در سال‌نامه‌های افغانستان جا گرفته است، در میان مردم عام اما این روز یادآور دورۀ تلخ دیگری از جنگ و بروز تضاد های قومی به صورت جنگ گرم در این کشور است.

چرا تحول هشت ثور ناکام شد؟

قدرت‌های بزرگ از حل سیاسی جنگ در سال ۱۹۹۲ حمایت نکردند و فروپاشی حکومت حزب وطن سبب دوام جنگی شد که کابل را مثل شهرهای اروپایی در جنگ‌های جهانی اول و دوم ویران کرد.

چرا کودتای هفت ثور کامیاب نبود؟

 در پادشاه‌گردشی‌های تاریخی، جای پادشاه را یک امیرزادۀ دیگر از همان خاندان یا خاندان دیگر می‌گرفت، ولی کودتای هفت کل منازعۀ سنتی قدرت را دگرگون کرد و یک حزب سیاسی را روی کارآورد.

نسخه‌ی قزاقستانی « تاریخ افغانستان»

رونمایی نسخه‌ی قزاقستانی کتابم «تاریخ افغانستان» در انستیتوت مطالعات استراتژیک قزاقستان به تاریخ 11 دسامبر سال 2020، یک رویداد بسیار مهم علمی محسوب می‌شود.

هشتم ثور، جنگ برسر توزیع قومی قدرت

هشتم ثور به عنوان روز پیروزی مجاهدین در سال‌نامه‌های افغانستان جا گرفته است، در میان مردم عام اما این روز یادآور دورۀ تلخ دیگری از جنگ است، وجه سوم این روز اما نقطۀ عطفی در تاریخ افغانستان است که کمتر به روشنی بدان پرداخته شده و آن سویۀ این روز، بروز تضاد های قومی به صورت جنگ گرم در این کشور است.

چرا کودتای هفت ثور کامیاب نبود؟

هفت ثور سال ۱۳۵۷ تحول مهم در تاریخ سیاسی افغانستان است که جنگ چهل سال اخیر را کلید زد. این رویداد حزب دمکراتیک خلق را به قدرت رساند. حزب دمکراتیک خلق افغانستان، سازمان سیاسی طرف‌دار شوروی، داعیۀ رشد اقتصادی و ترقی اجتماعی بر مبنای الگوی روسی توسعه داشت.

۱۹۸۹ یا ۱۹۹۶؟

رسانه‌های امریکایی افشا کردند که جوبایدن رییس‌جمهور این کشور تصمیم گرفته است کلیه نیروهای امریکایی را تا تاریخ ۱۱ سپتامبر سال جاری میلادی از افغانستان خارج کند.

چرا وزارت خارجۀ امریکا طرح جدید روی میز گذاشت؟

گزارش‌های اخیر رسانه‌های داخلی و خارجی در مورد طرح جدید وزارت خارجۀ ایالات متحده برای آتش‌بس و تشکیل حکومت مشارکتی نشان دهندۀ آن است که حکومت جوبایدن هم مثل حکومت سفلش می‌خواهد نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج کند، اما نمی‌خواهد که با خروج این نیروها جنگ افغانستان ادامه پیدا کند و شدت بگیرد.