Category: جهان‌نما

مولوی از کجاست؟

از این‌رو ملت‌هایی که دارای این جنبه‌های مشترک اند، از دو جنبه می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد.

آیا می‌توان از دپلماسی نوروزی سخن گفت؟

از ماوراءالنهر تا بین‌النهرین و از سینگ‌کیانگ تا اقصی نقاط ترکیه همه با نوروز آشنا و عجین هستند، و همه اقوام و زبان‌ها و طایفه‌ها نوروز را پاس داشته و آن را جشن می‌گیرند.

دولت اسلامی ولایت خراسان؛ خلافت جعلی یا واقعی؟

ششمین پژوهش از سلسله‌پژوهش‌های رادیکالیسم است که انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان آن را در سال 1398 منتشر کرده است. این پژوهش به منظور شناخت و درک بهتر ماهیت دولت اسلامی ولایت خراسان در افغانستان، انجام شده است و مشخصاً به این پرسش می‌پردازد که آیا دولت اسلامی ولایت خراسان یک ولایت واقعی دولت اسلامی است […]

مشروعیت‌زدایی از جنگ در افغانستان

متن سخنرانی دکتر محمد امین احمدی در یکی از نشست‌های سال گذشتۀ انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در رابطه به جنگ افغانستان  دو نظریه به گونۀ خیلی برازنده وجود دارد: یک، جنگ افغانستان بعد خارجی و بین المللی دارد و نظریۀ دوم بر آن است که جنگ افغانستان ماهیت سیاسی دارد نه ماهیت دینی و مذهبی […]

مذاکرات صلح و رسالت تاریخی زنان

افغانستان پس از تجربۀ کسالت‌آور چند دهه جنگ، این روزها شرایط متفاوت‌تری را به تجربه گرفته و باور عام نزد مردم این است که هم‌زمان با آغاز مذاکرات هیات جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان، به تناسب هر وقتی دیگر بیشتر به صلح نزدیک شده است. هرچند به باور نگارنده هر پایان جنگی، الزاماً صلح نیست […]

عوامل ناکامی تلاش‌های صلح و منازعۀ چهل ساله

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در دومین پژوهش خود در مورد صلح موانع و علت‌های نبود صلح پایدار در افغانستان را مورد بررسی قرارداده است. در این پژوهش تلاش‌های چهل‌سالۀ جهت‌های مختلف برای آوردن صلح در افغانستان نیز توضیح داده شده است. جنگ در افغانستان با کودتای هفت ثور و از بین رفتن مشروعیت سنتی کلید […]

هویت دینی؛ قدرت نرمِ ترکیه در بالکان

ترکیه از هویت دینی به عنوان نوعی قدرت نرم بهره می‌برد، اما خود را به آن محدود نمی‌کند، و با ایجاد پارادایمی مبهم در منطقهٔ بالکان، تعاریف سنتی ما را از کارکردهای دین و هویت و قدرت تغییر داده است…