برچسب: رسانه

بررسی رویکرد رسانه‌های ایران به طالبان

چرا رسانه‌های ایران تلاش می‌کنند تا چهره‌ای متفاوت از طالبان ارائه دهند؟ چرا برخی از اصول‌گرایان با مخاطب قرار دادن شیعیان افغانستان، آنان را از پیوستن به خیزش‌های مردمی منع می‌کنند؟

رسانه و پوشش رویدادهای تروریستی

رسانه‌ها چگونه رویدادهای تروریستی را پوشش بدهند؟ آیا پوشش این رویداده باعث نمی‌شود تا به صورت ناخواسته به اهداف تروریسم کمک شود؟ آیا رسانه حق دارد تا گروهی مشخص را تروریست توصیف کند؟

بانوان خبرنگار ؛ نبود امنیت جانی و چالش‌های بیشتر

همزمان با سلسله‌ای از ترورهای هدف‌مند  خبرنگاران و فعالان مدنی واجتماعی، ‌زنان خبرنگار قشری اند که بیشترین آسیب را از این رهگذر می‌بینند. این تهدیدات دربرابر آنان بیش از دیگران می‌تواند جدی باشد و چه بسا در حالت عادی وروزمره‌گی با چالش‌ها ومشکلات گسترده‌ای روبرو اند. دراین گزارش به گوشه‌ای از مشکلات بانون خبرنگار پرداخته‌ام. […]