بررسی رویکرد رسانه‌های ایران به طالبان

در ششم سرطان سال روان، روزنامه‌ی کیهان در یادداشت خود به مسائل افغانستان پرداخته بود. در این یادداشت ادعا شده بود که طالبان تغییر کرده‌اند و دیگر «آن طالبی که می‌شناختیم و سر می‌برید، نیست» همینطور خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی به نقد خیزش‌های مردمی پرداخته بود. چندین تن از اصول‌گرایان ایران نیز در فضای مجازی تغییر طالبان را تبلیغ کرده و مدعی شدند که طالبان، بسان داعش و القاعده شیعه‌کش نیستند.

در این برنامه با حضور حسین احسانی، کارشناس مسائل خاورمیانه، به بررسی رویکرد رسانه‌های ایران به طالبان پرداخته شده است؛ چرا رسانه‌های ایران تلاش می‌کنند تا چهره‌ای متفاوت از طالبان ارائه دهند؟ چرا برخی از اصول‌گرایان با مخاطب قرار دادن شیعیان افغانستان، آنان را از پیوستن به خیزش‌های مردمی منع می‌کنند؟

آقای احسانی در ابتدای برنامه به این مساله پرداخت که ایران از تصویر افغانستان با جامعه‌ی مدنی فعال و آزاد می‌ترسد. به باور آقای احسانی، افغانستان و به ویژه جامعه‌ی مدنی افغانستان آزادی‌هایی دارد که مردم ایران از آن محروم هستند، اگر این تصاویر به ایران مخابره شود، باعث ایجاد توقع در مردم ایران شده و دولت را تحت فشار قرار خواهند داد و به همین جهت است که ایران تلاش می‌کند تا تصویری بدوی‌ و طالبانی از افغانستان ارائه کند.

او سپس به تبیین هدف رسانه‌های ایران از نقد خیزش‌های مردمی پرداخت؛ به باور آقای احسانی سیاست ایران در منقطه این است که یا خیزشی شکل نگیرد و یا هم اگر خیزشی شکل می‌گیرد، در راستای سیاست‌های منطقه‌ای ایران و به رهبری ایران باشد.

همینطور آقای احسانی بر این باور بود که ایران شیعیان را از پیوستن به خیزش‌های مردمی منع می‌کند، از آن جهت که نسبت به واکنش طالبان هراس دارد. به باور آقای احسانی ایران نمی‌خواهد شیعیان مورد حمله‌ی طالبان قرار بگیرند و یا اینکه طالبان اقدام به کشتار شیعیان کنند، دلیل آن هم این است که ایران می‌خواهد طالبان را گروهی متفاوت از داعش و دیگر گروه‌های «شیعه‌کش» معرفی کند.

آقای احسانی در پایان و با اشاره به ارتباط سپاه و طالبان، به این مساله پرداخت که سیاست‌های رسانه‌ای ایران، یک نوع «تروریسم رسانه‌ای» در خدمت سپاه ایران است.