مناظره انتخاباتی ایران: رئیسی نامزد بلامنازع نخواهد بود

مناظره‌های تلویزیونی نامزدان انتخابات هزار و چهارصد ریاست جمهوری ایران آغاز شده و نامزدانی که اینک پس از صلاح دید شورای نگهبان بافهرست فشرده ای وارد عرصه کارزار انتخاباتی شده‌اند، رقابت‌های شان در انظار عمومی ایران شروع شده است. هرچند تصور دربیرون از ایران این است که فضای بسته و مدیریت شده ِی رسانه ای درایران مجالی برای مناظره جدی و بحث آزاد سیاسی باز نمی گذارد، اما حضور نیرومند رسانه‌های ایران به ویژه رسانه‌های غیر دولتی، به پیمانه وسیعی معمولا به مسایل سیاسی می‌پردازند و از آن جمله درزمینه انتخابات که روزهای داغی را پیش رو خواهد داشت.

 از آغاز به فعالیت حساب کاربری ابراهیم رئیسی در تویتر و بحث رفع فیلترینگ تویتر از سوی عبدالناصر همتی دیگر نامزد انتخابات ایران که به کنایه درتویتر نوشته است، حالا که جناب آقای رئیسی وارد تویتر شده‌اند، باید از تویتر رفع فیلتر بشود تا همه از سخنان ایشان بهرمنده شوند تا اتهامات بسیاری که به دولت حسن روحانی رئیس جمهور درحال ختم کار ایران، از سوی شماری از نامزدان انتخابات وارد می‌شود، تقریبا تمامی صفحات اول روزنامه‌های ایران نیز به انتخابات اختصاص یافته است.

دولت آقای روحانی در نامه ای به صدا و سیمای این کشور خواستار فرصت پاسخگویی درمورد اتهاماتی شده که از سوی نامزدان به دولت او در برنامه مناظره وارد شده است. مطابق معمول همه انتخابات‌ها، بیشتر نامزدان حرف‌های مشابه دارند و شعارهایی به کار می‌برند که کمتر باور پذیر و جذاب است.

دراین میان سعید جلیلی نامزد انتخابات گفته است که رئیس جمهورشوم، رسانه‌ها از دولت ام انتقاد کنند. آقای محسن رضایی گفته است که دولت من دولت تهران نیست، بلکه دولت کل ایران است. او نامزد پایه انتخابات‌های ایران است و درباره او درتمامی این دوره‌های ظرفای ایرانی خاموش نبوده‌اند. از این طنز که در ختم دوره قبلی نامزدی اش خطاب به ستادش گفته است: عکس‌ها را خوب تا کنید! کنایه از این که دوره ی دیگر باز نامزد می‌شوم تا اینکه در انتخابات اخیر افغانستان به طنز نوشته بودند که هویت نامزدی درافغانستان ایرانی تشخیص داده شده و پس از شناسایی به سفارت ایران درکابل تحویل داده شده است و آن شخص محسن رضایی است.

 محسن مهر علی زاده که نماینده پیشین مجلس از مشهد و همچنان استان دارخراسان دردوره خاتمی بود گفته است که دولت او درصورت پیروزی درانتخابات سه وزیر و سی و یک معاون استان دار زن خواهد داشت. مهر علی زاده از نامزد‌هایی است که درباره او روزنامه آفتاب یزد نوشته و پرسیده است که آیا او نامزدی برای دوام حکومت روحانی است و یا نامزد نیابتی والبته درباره عبدالناصر همتی نیز این بحث وجود دارد که به چه پیمانه این دو می‌توانند نماینده اصلاح طلبان دراین انتخابات باشند و به ویژه اینکه آقای مهر علی زاده نتوانسته است، اجماع آنان را به دست آورد. آقای همتی اما گفته که امید من درانتخابات به کسانی است که با رای قهر کرده‌اند.

 سید امیر حسین قاضی زاده‌هاشمی دیگر نامزد این دور انتخابات نیز گفته آزادی برای مردم آزادی قدرت خرید است. با این وجود دولت ایران و رهبری این کشور بر حضور در انتخابات تاکید دارند. در مقایسه با دیگر دوره‌های انتخابات که بیشتر حضور دو سویه محافظه کاران و اصلاح طلبان بازار انتخابات را از داغی به التهاب سوق می‌داد، این دوره به دلیل نبود نامزدانی شاید هم توان احساس می‌شود، از داغی کمتری برخور دار باشد اما نخستین مناظره تلویزیونی و کنایه‌ها و اتهامات رد و بدل شده و موضع گیری‌ها متنوع در خصوص حال و آینده ایران نشان می‌دهد که آنچنان که تا‌اندازه ای پیش بینی می‌شد، نامزدی بلامنازع و بی‌دغدغه در این انتخابات نخواهد بود.

هرچند چشم‌ها به سوی آقای ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد مطرح محافظه کاردوخته شده است اما رسانه‌های ایران چه رسانه‌های دولتی شامل صدا و سیمای ایران به عنوان منبع همه گیر و پرمخاطب و چه رسانه‌های غیر دولتی مانند روزنامه‌ها، فضا را به سوی تضاد و تنش دیدگاه‌ها سوق خواهد داد. اگرچه این نخستین مناظره است و با این وجود اما در بدنه جامعه با مخاطب و واکنش گسترده روبرو شد احتمال دارد در روزهای پیش رو این تب تند تر وداغ تر شود. درکنار آن رسانه‌های غیر دولتی نیز برای هواداری از نامزدان مشخص درمیدان کارزار انتخاباتی حضور دارند. با همه ی اینها روزهای پیش رو، زمینه ساز تقابل هرچه بیشتر نامزدان در انتخابات هزار و چهار صد ایران خواهد بود، دیده شود که از میانه این انتخابات چه دولتی برای دوره بعدی بیرون می‌آید، مخصوصا که همزمان با شروع به کار دولت جو بایدن درامریکا، زمینه تعامل ایران با این کشور و غرب درمجموع ایجاد شده ومذاکرات وین ودیگر راه‌های تعامل مسیر ایران را روشن می‌کند. رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران ومسایل مهمی از این دست دردستان دولتی خواهد بود که به زودی از این انتخابات بیرون خواهد آمد.