کودک هراتی: نمی‌‌خواهم در دولت طالبانی زندگی کنم و لنگی بزنم

همیشه وقتی پای مسایل سیاسی به میان می‌آید؛ این رده‌های سنی بالا هستند که در مورد سیاست نظر می‌دهند اما هیچ‌گاه از یک کودک پرسیده نمی‌شود که در مورد سیاست و آینده‌ی سیاسی کشورش چه نظری دارد.

این درحالی است که کودکان صاحب آینده‌ی سیاسی کشور هستند و درهر طرح و پالیسی سیاسی، آینده‌ی‌ کودکان نیز باید در نظر گرفته شود. در این برنامه، محمد هادی ابراهیمی، دبیر سیاسی رادیو نوروز به مناسبت روز جهانی کودک به سراغ یکی از کودکان هرات رفته و از او پرسش‌هایی درمورد مسایل سیاسی پرسیده است.

ماهان، کودک دوازده‌ساله‌ی هراتی که در صنف ششم مشغول درس خواندن است، در این برنامه در مورد آینده‌ی خود و کشورش می‌گوید. ماهان از هراسی که نسبت به بازگشت طالبان دارد می‌گوید و برای ملاهبت‌الله، رهبر طالبان، پیامی مستقیم دارد.