واکسن‌های کرونا با تأخیر به افغانستان خواهند رسید

با آغاز موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، واکسن‌های کرونا با تأخیر به این کشور خواهند رسید

با رسیدن موارد مثبت تست کرونا به بیش از 800 درصد از 1 ماه می بدین سو در افغانستان، سه میلیون دُوز واکسن کرونا که سازمان بهداشت جهانی قول آن را به این کشور داده بود، با چند ماه تأخیر خواهند رسید.

افغانستان در حال دست‌ و پنجه نرم‌کردن با موج سوم ویروس کشندۀ کرونا است و مقامات صحی این کشور درخواست واکسن کرونا کرده‌اند. سازمان بهداشت جهانی اعلان کرده است که سه میلیون دُوز واکسنی که قرار بود بنا بر درخواست وزارت صحت عامۀ افغانستان تا ماه اپریل به این کشور برسد، تا ماه آگوست آماده نخواهند شد.

غلام‌دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامۀ افغانستان گفت: «ما در میانۀ بحران قرار داریم و تا اندازه‌ای از توزیع جهانی واکسن کرونا به کشورهای فقیر ناامید شده‌ایم. به سفارت چند کشور در افغانستان مراجعه کرده‌ایم، اما تا کنون تنها پاسخ‌های دیپلماتیک به ما داده‌اند، نه واکسن کرونا».

از آنجایی که مردم افغانستان در برابر آزمایش کرونا مقاومت می‌کنند، در بهترین حالت، تنها 3000 تست کرونا در این کشور گرفته می‌شود.

همین اواخر بود که دولت افغانستان قدم‌هایی برای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا برداشته است، اقداماتی مانند رخصتی دوهفته‌ای مکاتب و دانشگاه‌ها. همچنین سالن‌های عروسی نیز که در این مدت آزادانه به کار خود ادامه می‌دادند، رخصت شده‌