مسئولان ریاست معارف بادغیس: هیچ هدایتی در مورد تطبیق دروس در ایام قرنطین دریافت نکرده‌ایم

پس از تعطیلی مکاتب بر اثر شیوع موج سوم ویروس کرونا در ولایت بادغیس، مسوولان ریاست معارف آن ولایت می‌گویند که تا کنون هیچ هدایتی برای چگونگی تطبیق برنامه های درسی به دانش آموزان مکاتب در هنگام قرنطین، به آنها داده نشده است.

محمد آصف فولاد رییس معارف ولایت بادغیس می‌گوید که در سال جاری خورشیدی 463 مکتب و 18 مدرسه در آن ولایت به روی دانش آموزان باز است  و 138 هزار و253 دانش آموز در این مکاتب درس می‌خوانند.

رییس معارف ولایت بادغیس کمبود کتاب ، نبود استادان مسلکی و در برخی مکاتب نبود آب صحی آشامیدنی و ناامنی را از عمده ترین مشکلات معارف در ةن ولایت عنوان می‌کند.