کمک ده هزار بالون اکسیجن از سوی دو تاجر ملی

هم‌زمان با شدت گردش موج سوم کرونا در افغانستان و کمبود گاز اکسیجن  در شهر کابل، دوتن از تاجران ملی کشور وعده سپردند که ۱۰ هزار بالون اکسیجن را از کشور ازبکستان، خریداری و به وزارت صحت اهدا می‌کنند.

کمال نبی‌زاده، رییس بنیاد خیریه نبی‌زاده با همکاری خیرالدین مایل، رییس بنیاد گل‌آغا پروانی که از تاجران ملی کشوراند و به وزارت صحت عامه کشور وعده سپرده‌اند تا این مقدار اکسیجن را به‌دسترس شفاخانه‌های بلخ و کابل قرار دهند.

این وعده پس از آن صورت گرفت که نثاراحمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان برای خرید بالون اکسیجن، از تاجران افغانستان درخواست کمک کرد.