رهبر جدید دولت اسلامی عراق و شام کیست؟

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، در مصاحبه با بعضی از کارشناسان تروریسم و برخی از منابع امنیتی عراقی درصدد بوده است تا تصویری واضح از رهبر جدید دولت اسلامی عراق و شام ارائه دهد. این کارشناسان و منابع نیز به شرط عدم افشای نام‌شان معلومات و اطلاعاتی دسته اول از رهبر جدید این سازمان به انستیتوت مطالعات استراتژیک ارائه کرده‌اند. همچنین نگارنده نیز ضمن مراجعه به آثار، تالیفات و ترجمه‌هایی که در بخش مطالعات بنیادگرایی انستیتوت قبلاً به نشر رسیده است، استمداد جسته تا بتواند با ادغام تحلیل‌ها و اطلاعات دسته‌ اول شمای کلی دولت اسلامی عراق و شام تحت زعامت رهبر جدید به دست دهد.

حوزه نوروز؛ بستر هم‌گرایی‌های منطقه‌ای

حوزه نوروز دارای گنجینه‌های ارزشمند است که می‌تواند در بلند مدت بر تهی‌دستی رهبری و نهادی این حوزه فایق آید؛ مانند حافظه تاریخی و میراث مشترک فرهنگی و ارزش های جهانی

مختصری از ارثیه‌هایِ نوروزی ما

اواخر سال است و به «نوروز» نزدیک می‌شویم. قصه‌ها پیرامون «نوروز» فراوان اند و دوستان و دشمنان آن دربارهٔ آن چیزی می‌گویند و روایاتی را نقل می‌کنند. در این نوشته تلاش می‌شود تا از دل روايات، روزنه‌هایی برای روایت قریب به واقع برکشیده شود. البته این نبشته به قسمت بسیار کوچکی از انبوه واقعیت‌های نوروزی […]

«دمی با نوروز»

نبیگ/کتاب «دمی با نوروز» پژوهشی فراگیر پیرامون تاریخ انقلابی جشن نوروز است. در این نبیگ دست در دست نوروز آریایی به دوران استوره‌ای می‌رویم و شکوه و ارج آن‌را با چشمِ سر می‌بینیم. هم‌چنین پلّه به پلّه به روزگار کنونی گام می‌گذاریم و دم به دم دگردیسی‌های این جشن شکوه‌مند را از دیده می‌گذرانیم. دمی […]