ریشه‌های اجتماعی بنیادگرایی دینی

پخش ویدیو

چکیده:

قسمت بیست و چهارم برنامه آرگومان ریشه های اجتماعی بنیادگرایی دینی را کنکاش می کند. در این برنامه، خانم تمنا زریاب پریانی، روزنامه نگار و فعال مدنی، توضیح می دهند که بنیادگرایی دینی به خصوص به شکل طالبان در افغانستان چگونه نیرو گرفته است.

قسمت بیست و چهارم برنامه آرگومان ریشه‌های اجتماعی بنیادگرایی دینی را کنکاش می کند. در این برنامه، خانم تمنا زریاب پریانی، روزنامه نگار و فعال مدنی، توضیح می دهند که بنیادگرایی دینی به خصوص به شکل طالبان در افغانستان چگونه نیرو گرفته است. درحالیکه برای ظهور بنیادگرایی دینی مانند طالبان می تواند دلایل سیاسی و تاریخی را ذکر کرد، از سوی دیگر می توان به عوامل اجتماعی مانند فقر، بی سوادی و تعصبات مذهبی را نیز اشاره کرد.

خانم زریاب پریانی معتقد هستند که علی الاصول طالبان قدرت خود را با زور و ارعاب مردم حفظ کرده است و نه با محبوبیت در بین مردم. پس به زعم ایشان راهکار در این است که مردم افغانستان نباید منتظر مذاکرات صلح و دیگر اقدامات از سوی دولت بمانند، بلکه خود بسیج شده و صدای اعتراض خود را علیه طالبان بلند کنند. پس اگر طالبان با رعب و وحشت و ترور وقت می گیرد، اعتراض مردم در خیابان و در سطح جامعه؛ این فضای رعب و وحشت را خواهد شکست. به این ترتیب، مخالفین طالبان نیز تنها نبوده و به سادگی هدف حملات تروریستی طالبان قرار نخواهند گرفت.

به اشتراک بگذارید:

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email

مطالب مرتبط