برچسب: فاریاب

فاریاب و منازعه قومی درافغانستان

 دولت احتمالا روی شاخه هایی از جنبش وجمعیت در شمال برای حمایت از برنامه های خود حساب می کند تا به لحاظ قومی می توانند موازنه را تغییر دهند و اعتراض فاریاب را از رنگ وبوی قومی وسمتی بیرون بکشند.