بریتانیا به مترجمان افغان همکار با نیروهایش خوش‌آمد می‌گوید

هم‌زمان با آمادگی خروج نظامیان بریتانیا از افغانستان، طرح سکونت مترجمان افغان همکار با این نظامیان در بریتانیا ارائه شده است.

بنا بر این طرح دولت بریتانیا به صدها ترجمان افغان که با ارتش این کشور کار کرده بودند، اجازۀ اقامت در بریتانیا خواهد داد.

این مترجمان از سال 2014 که ارتش بریتانیا به عملیات‌های خود در هلمند پایان داد، در معرض خطر انتقام‌جویی طالبان بوده‌اند، اما پیش‌بینی شده است این خطر بعد از خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان افزایش یابد.

اکنون نیز صدها ترجمان افغان بنابر طرح پیشین دولت بریتانیا در این کشور ساکن شده‌اند و انتظار می‌رود مترجمان بیشتری اقامت این کشور را به دست بیاورند.

بن والاک، وزیر دفاع بریتانیا در این باره گفت: «اگر مترجمان را با خانواده‌هایشان حساب کنیم، بدین معناست که بیش از 3000 هزار نفر ساکن بریتانیا خواهند شد. با خروج نیروهای غربی از افغانستان تهدیدات، مخصوصاً حملات هدفمند طالبان افزایش خواهد یافت. این طرح به مترجمان اجازه می‌دهد در بریتانیا اقامت گزینند. مترجمانی که طی این سالیان به نیروها و دولت بریتانیا کمک کرده‌اند و اکنون کاملاً حق دارند در این کشور ساکن شوند. ما نیز به طور کامل از آنان حمایت خواهیم کرد».

حدود 750 نظامی بریتانیایی در افغانستان هستند که اکثرشان در تأمین امنیت کابل به دولت این کشور کمک کرده‌اند، اما هنگامی که ایالات متحده اعلان کرد تصمیم دارد تا 11 سپتامبر به طور کامل نیروهایش را از افغانستان خارج کند، طرح خروج این نظامیان نیز شتاب گرفت.