سی و نه پایه‌ی برق در شش ماه گذشته از سوی افراد ناشناس تخریب شده است

به‌دنبال تخریب پایه‌های برق وارداتی در کشور، بیشتر از شش ماه می‌شود که بی‌برقی‌های دوامدار دامن‌گیر شهر کابل شده‌است.

 شمار زیادی از شهروندان نواحی مختلف شهر کابل، از نبود برق دوام‌دار در گرمای تابستان شکایت می‌کنند، آنان می‌گویند ماه‌ها می‌شود که طی یک‌شبانه‌روز تنها ۲ یا ۳ ساعت برق دارند.

شاه‌محمود اندیشور، از باشنده‌‌گان ناحیه سوم شهر کابل است که بی‌کفایتی مسئولان شرکت برق‌رسانی افغانستان را عامل عمده‌ی بی‌برقی‌های پایتخت عنوان کرده‌، می‌گوید: «در جریان یک هفته سه تا چهار شب برق داریم، آن‌هم از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح».

با این‌حال شرکت برق رسانی افغانستان یا برشنا، عامل بی‌برقی‌های شهر را تخریب پایه‌ها با انفجار ماین عنوان کرده، می‌گویند: «نهادهای امنیتی مسوولیت دارند تا جلو تخریب تاسیسات ملی را بگیرند».

سنگر نیازی، سخن‌گوی شرکت برق‌رسانی افغانستان می‌گوید که طی شش ماه در ولایت‌های مختلف (کندز، بغلان، ننگرهار، هرات، پروان، سمنگان و کابل) حدود ۳۹ پایه برق با انفجار ماین منهدم شده‌است.

نیازی می‌افزاید که این اداره نگرانی‌های مردم را در نشست‌های متعدد با نهادهای امنیتی شریک کرده‌است و این نهادهای امنیتی هستند که باید امنیت تاسیسات برقی را بگیرند.

اما با آن‌که مسوولان وزارت داخله از بازداشت عاملان انفجار پایه‌ها آمار دقیقی ارایه نمی‌کنند، بیان می‌دارند که سرنخ‌هایی در پیوند به این موضوع دریافته‌اند تا عاملان این رویدادها از سوی آنان شناسایی شود.

احمد ضیا ضیا معاون سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید: «در پیوند به تخریب پایه‌های برق چندین تن را بازداشت کرده‌ایم و بررسی‌های ما در این زمینه درحال انکشاف است»

تخریب پایه های برق در این اواخر در کشور بیشتر از هر زمانی دیگر شده‌است و شرکت برق‌رسانی کشور، برای ترمیم دوباره‌ی این پایه‌ها حدود یک میلیون دالر آمریکایی هزینه کرد‌ه‌است.