برچسب: قزاقستان

قزاقستان،پایتخت جدید آسیا

قزاقستان، برای من همیشه یک افسانه بوده است. سرزمینی آمیخته با افسانه و راز و رویا که با بتان طراز، آزین شده است. بتان طراز، نهایت وصف زیبایی در زبان فارسی و شعر فارسی است.

به مناسبت ۱۷۵ سالگی شاعر متفکر قزاقستانی آبای کونان بایف «ابراهیم»

شاعر مشهور، روشنفکر، بنیانگذار رسم و خط، ادبیات زبان قزاقی و اولین کلاسیک آن. او همچنان کمپوزیتور مشهور بود و در کنار آن روشنگر، متفکر، فعال جامعه‌ی مدنی و مبلغ فرهنگ قزاقستان. وی در صدد نزدیک ساختن فرهنگ اروپایی بر مبنای اسلامی روشنگرانه بود.