برچسب: تاریخچۀ

تاریخچۀ کلاشینکوف در افغانستان

کلاشینکوف یا تفنگ روسی AK-47 یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین سلاح جنگ‌های زمینی در جهان و به خصوص در افغانستان است. این سلاح از زمان آمدنش به افغانستان همواره در جنگ‌های این کشور استفاد شده و تا امروز، با وجود وارد شدن سلاح‌ها از دیگر کشور‌ها طرف‌داران بی‌شماری در بین نظامیان دارد و مجاهدین سابق هم از کارکرد آن ستایش می‌کنند.