برچسب: اشرف غنی

عمران خان، نسخه‌ی قدیمی نواز شریف

افغانستان‌شناسی عمران خان طالبانی است. او از عینک طالبان به افغانستان نگاه می‌کند. چنین می‌نماید که آرزوی او تسلیم شدن همه نیروها از جمله حکومت به طالبان است.

رییس جمهور در «میدان» خواجه عبدالله انصاری

رییس جمهور غنی درفهرست سفرهای ولایتی خود بیشترین سفر را به هرات داشته است. شیفتگی او به هرات شاید دلایل متنوعی داشته باشد، رقابت سیاسی در دوره‌های انتخابات و تلاش برای چرخش این کانون رای به سوی حکومت، آگاهی و مطالعۀ شخصی داکتر غنی نسبت به جایگاه تاریخی و تمدنی این ولایت…

سازش۱۹۲۴ شاه امان الله، آرزوی غنی

به بهانه‌ی سال‌روز خلع شاه امان الله از سلطنت

۱۴ جدی سال ۱۳۰۷/ ۱۹۲۹ شاه امان الله پادشاه مدرنیست افغانستان، از سلطنت خلع شد. با سقوط شاه امان‌ الله، تلاش سلطنت برای مدرن‌سازی کشور بر اساس افکار مشروطه‌خواهان و میهن‌پرستان اوایل قرن ۲۰، به مدت طولانی متوقف شد و افغانستان جنگ داخلی را تجربه کرد.