رییس پیشین پشتنی‌ بانک به اتهام اختلاس به زندان محکوم شد

محکمه استیناف رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری، رییس پیشین پشتنی ‌بانک و شریکان جرمی‌ او را به اتهام اختلاس، به پنج سال و یک ماه زندان محکوم به مجازات کرده است.

دادگاه عالی کشور در خبرنامه‌ای می‌گوید که نشست قضایی حیات‌الله دیانی، رییس پیشین پشتنی‌ بانک به اتهام اختلاس ۹۰۰ هزار دالر به عنوان فاعل قضیه، عبدالهادی مدیر نماینده‌گی و عضو کمیته کریدت پشتنی بانک، نصیراحمد آمر پیشین مالی و اداری کمیته کریدت پشتنی بانک و دل آقا مدیر محاسبه پشتنی بانک به عنوان شریکان جرمی‌اش، روز سه‌شنبه، چهارم جوزا، برگزار شد.

در خبرنامه آمده است که همه طرف‌های قضیه در نشست قضایی حضور داشتند و سرانجام دادگاه استنیاف حکم کرد که هر یک از متهمان به پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شوند.

دادگاه استیناف مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری متهمان را به رد ۹۰۰ هزار دالر نیز محکوم کرده است.

پشتنی بانک یکی از بانک‌های تجارتی دولت افغانستان است. بانک مرکزی افغانستان و بیمه ملی افغان از جمله سهام‌داران بزرگ این بانک است.