پاکستان روابط خود را با مشاور امنیت ملی افغانستان قطع می‌کند

بر اساس گزارش خبرگزاری ANI، اسلام‌آباد روابط خود را با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان قطع می‌کند. آقای محب در اوایل این ماه در ولایت ننگرهار پاکستان را روسپی‌خانه خوانده بود.

یک مقام ارشد پاکستان که نخواست نامش برده شود، به شبکۀ VOA گفت: «دولت پاکستان به دلیل اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان، پس از این هیچ تعاملی با او نخواهد داشت. اسلام‌آباد اعتراض شدید خود را نسبت به اظهارات آقای محب به دولت افغانستان رسانده است».

وزیر خارجۀ پاکستان هفتۀ گذشته اظهارات آقای محب را ادعای بی‌اساس خواند و گفت: «چنین اظهاراتی به اعتماد و درک متقابل بین اسلام‌آباد و کابل خدشه وارد می‌کند».

 آقای محب اظهارات خود در مورد اسلام‌آباد را یک روز قبل از سفر جنرال عمر جاوید شریف، رئیس ارتش پاکستان به کابل بیان کرد. جنرال جاوید شریف در حضور نیک‌کات، رئیس ستاد دفاع انگلستان، با رئیس‌جمهور اشرف‌غنی دیدار کرد.

دفتر شورای امنیت ملی افغانستان هنوز نظری دربارۀ اظهارات آقای محب نداده است.