ارتش پاکستان: «سربازان ما در درگیری با شبه‌نظامیان افغان کشته شدند»

شبه‌نظامیان افغانستان به ایستگاهی نظامی در شمال غرب پاکستان شلیک کردند و چند سرباز را کشتند.

این حملۀ مرزی اواخر یک‌شنبه شب در خیبر پختون‌خواه واقع در شمال وزیرستان رخ داد. نظامیان پاکستان نیز به این حمله پاسخ دادند که منجر به کشته شدن سربازی جوان شد.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و ارتش پاکستان نیز جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

مقامات پاکستانی گفتند که مکرراً به مقامات افغانستان تذکر داده‌اند تا مرزهای خود را کنترل کنند. «ما به شدت استفادۀ شبه‌نظامیان از خاک افغانستان برای حمله به اهداف داخل پاکستان را محکوم می‌کنیم.»

فواد امان، معاون سخنگوی وزیر دفاع افغانستان گفت: «قرارگاه تروریستی در افغانستان وجود ندارد و تقریباً پایگاه تمام شبه‌نظامیان در پاکستان است. تروریست‌هایی که از پاکستان وارد افغانستان می‌شوند، به غیر نظامیان حمله می‌کنند.»

پاکستان مرز طولانی و نفوذپذیری با افغانستان دارد که تمامش را حصار کشیده است. این مرز خط دیورند نام دارد که زمان سلطۀ کلونی بریتانیا ایجاد شده است.

شبه‌نظامیان محلی و خارجی، وزیرستان شمالی و دیگر مناطق قبایلی که با ایالت خیبرپختون‌خواه در شمال غرب پاکستان ادغام شده‌ است را از سال 2018 بدین سو به عنوان سنگر استفاده کرده‌اند. ارتش پاکستان به مدت چند سال، عملیات‌های سنگینی به راه انداخته است تا این مناطق را از شبه‌نظامیان پاک کند، بنابراین برخی از آنها به افغانستان گریختند یا کوهستان‌ها پنهان شدند.

شبه‌نظامیان در افغانستن، اوایل این ماه به نظامیان در جنوب غرب پاکستان نیز حمله کردند و دست‌کم چهار سرباز را کشتند.