روز ملی فرهنگ هندوها و سیک‌ها در تقویم افغانستان درج می‌شود

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که قرار است بر اساس دستور رییس جمهور غنی، یک روز در تقویم ملی کشور به نام روز ملی فرهنگی هندوها و سیک‌های افغانستان درج شود.

محمد امیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو نوروز گفت که رییس جمهور غنی روز سه‌شنبه، ۴ ثور با شماری از خانواده‌های هندو و سیک‌ دیدار کرد و ضمن صدور این دستور هدایت داده است که در مرکز تحقیقاتی کوشانی در اکادمی علوم، یک بخشی نیز تحت عنوان مرکز تحقیقاتی هندوها و سیک‌های افغان ایجاد شود.

آقای امیری افزود که چشمه‌ی «بابانانک و گوردواره» سیک‌ها در شهر گردید نیز بازسازی می‌شود.

به گفته محمد امیری، آقای غنی به وزارت عدلیه هدایت داده که مشترکاً با وزارت ارشاد، حج و اوقاف تمام محلات عامه هندوها و سیک‌ها را تثبیت کنند تا از غصب و فروش آن جلوگیری شود.

رییس جمهور افغانستان همچنین دستور داده که مکاتب اهل هنود و سیک در ولایت‌های ننگرهار و کابل بازگشایی شوند.

 ۴۰ خانواده هندوها و سیک‌های افغان اخیراً به کشور برگشته‌اند.

یک تحقیق نشان می‌دهد که شمار شهروندان هندو و سیکِ افغانستان به شکل بی‌‌پیشینه‌ای روبه کاهش است و تعداد این اقلیت قومی و مذهبی از ۲۲۰ هزار تن در سال ۱۹۸۰ میلادی، اکنون به حدود ۷۰۰ نفر کاهش یافته است که این رقم، کاهشی بالاتر از ۹۹ درصد را نشان می‌دهد.

این تحقیق تحت نام سروی هندوها و سیک‌های افغانستان توسط مؤسسه‌ی تحقیقاتی و مطالعاتی پرسش انجام شده است. این تحقیق نشان می‌دهد که هندو‌ها و سیک‌ها به دلیل مشکلاتی، چون تهدیدهای امنیتی، اعمال برخوردهای تبعیض‌آمیز، دسترسی‌ نداشتن به فرصت‌های اقتصادی و آموزشی، غصب جایدادهای‌شان و هم‌چنین فشار برای تغییر دین‌ و اعمال محدودیت‌ها بر اجرای مراسم دینی و مذهبی‌‌شان، کشورشان را ترک کرده و به کشورهای دیگر از جمله هند، پاکستان و شماری از کشورهای غربی از قبیل کانادا و انگلستان پناهنده شده‌اند.