تروریسم مدرن؛ تهدیدی برای افغانستان، منطقه و جهان

کمتر از دو ماه به خروج کامل نیروهای نظامی ایالات متحده‌ی آمریکا مانده است. از سویی خروج نیروهای نظامی آمریکا باعث گمانه‌های زیادی در میان سیاست‌مداران، تحلیلگران و آگاهان امور نظامی و سیاسی شده است. بسیاری بر این باورند که خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، این کشور را به گرداب تهدیدات گسترده‌ی تروریسم می‌اندازد. چه بسا که افغانستان دوباره به پایگاه تروریسم بدل شده و تجربه‌ی تلخ یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، برای آمریکا و جامعه‌ی جهانی تکرار شود. بسیاری بر این باورند که خطر تروریسم، نه تنها افغانستان بلکه منطقه و جهان را تهدید می‌کند.

در این برنامه از پرسمان، به بررسی تروریسم مدرن و تهدیدات برخاسته از آن برای افغانستان، منطقه و جهان پرداخته شده است. در این برنامه، ضمن تعریف تروریسم مدرن و تبیین مولفه‌ها و مشخصه‌های این نوع از ترورسیم، به این مسأله پرداخته شده است که میزان تهدید تروریسم مدرن تا چه اندازه بوده و این تهدید، چقدر جدی است.

مهمان این برنامه از سیاست‌نامه، زاهد آریا، نامزد دکترای دفاع و مطالعات استراتژیک بود. آقای آریا برعلاوه‌ی تحصیل در مقطع دکترا، پژوهش‌ها و نوشته‌های متعددی در مورد امنیت و شورش‌گری، به نشر رسانده است.

در این برنامه، آقای آریا، ضمن اشاره به تفاوت‌های تروریسم سنتی و تروریسم مدرن، به تبیین روش‌های تروریسم مدرن پرداخت. به باور آقای آریا، استفاده‌ی گسترده از ایدئولوژی مذهبی، استفاده‌ی گسترده از فضای سایبر، مشخص نبودن قربانی و فراملی بودن از مشخصه‌های تروریسم مدرن است.

همینطور آقای آریا به این مسأله اشاره کرد که یکی از تفاوت‌های تروریسم مدرن و تروریسم سنتی، استفاده‌ی تروریسم مدرن از افراد آماتور (غیرحرفه‌ای) است؛ در تروریسم سنتی، این افراد آموزش‌دیده هستند که اقدام به ترور می‌کنند، اما در تروریسم مدرن، هر فردی می‌تواند در راستای اهداف سازمان، اقدام به اعمال تروریستی کند.

آقای آریا در پاسخ به سوال گرداننده‌ی برنامه مبنی بر جایگاه طالبان از دیدگاه مطالعات امنیت، به این مسأله پرداخت که طالبان مصداق تروریست مدرن هستند. به باور آقای آریا نمی‌توان طالبان را مخالف سیاسی یا یک جریان سیاسی دانست، بلکه طالبان مصداق تروریست مدرن بوده و تعریف این نوع از تروریست، بر رفتارها و عملکرد طالبان تطبیق می‌‌شود.