وکیل و والی هرات خطاب به طالبان: دست از تخریب تاسیسات عامه بردارید!

عبدالصبور قانع، والی هرات در یک پیام ویدیویی خطاب به طالبان هشدار داده که دست از جنگ و تخریب تاسیسات عامه بردارند. عبدالصبور قانع این پیام ویدیویی را امروز با رسانه‌ها شریک ساخته است.

همینطور قاضی نذیر احمد حنفی، نماینده‌ي هرات در  پارلمان نیز به صورت جداگانه در یک پیام ویدیویی از طالبان خواسته است تا با تخریب تاسیسات عامه باعث ایجاد مشکلات برای مردم و جامعه نشوند. او در این پیام ویدیویی از طالبان می‌خواهد که دست از تخریب مکاتب، شفاخانه‌‌ها و جاده‌های عمومی بردارند.

قابل یادآوری است که نزدیک به یک هفته پیش، طالبان پس از تصرف ولسوالی اوبه ولایت هرات، اقدام به تخریب پل بازار و ساختمان قومندانی امنیه این ولسوالی کردند.