Category: جامعه‌خوانی

مردم به آنچه در خصوص کرونا می‌دانند، عمل نمی‌کنند

این اولین تحقیقی است که دیدگاه مردم افغانستان را در خصوص کرونا در سطح ملی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این پژوهش از نوع بررسی دانش، نگرش و عمل‌کرد مردم است که فرصت مطالعه مقایسوی بین سطح دانش مردم در مورد یک پدیده و عمل‌کرد و رفتار شان در مواجهه با آن پدیده را فراهم می‌سازد.

رسانه و پوشش رویدادهای تروریستی

رسانه‌ها چگونه رویدادهای تروریستی را پوشش بدهند؟ آیا پوشش این رویداده باعث نمی‌شود تا به صورت ناخواسته به اهداف تروریسم کمک شود؟ آیا رسانه حق دارد تا گروهی مشخص را تروریست توصیف کند؟

دختران کابل برای استقلال مالی خود می‌جنگند

بیشتر زنان می‌ترسند که طالبان بار دیگر به زور شلاق و تهدید زنان را از کار و مکتب رفتن منع کنند. جامعه بین‌المللی در حال ترک أفغانستان است و برخلاف سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد علاقه‌مندی به حفظ دستاوردهای بیست سال گذشته وجود داشته باشد.

من قربانی می‌شوم: رنج کارگران جنسی کابل

در افغانستان، تن‌فروشی غیر قانونی‌ست. اما تا زمانی‌که جنگ‌دوامدار که فقر گسترده را با خود به همراه دارد وجود داشته باشد، شمار مردان و زنانی‌که این تجارت را منحیث آخرین گزینه برای زنده ماندن می‌دانند، افزایش خواهد یافت.

حیدری وجودی: پاسبان میراث شعر افغانستان

وجودی در عرصۀ فرهنگ و هنر بر سر زبان‌هاست و نظم و نثرش از احترام خاصی برخوردار است. آثارش دارای تعالیم عرفانی و صوفیانه، اما با نوشتن در باب عشق و هوس قبل از ازدواج، تابوها را نیز شکسته است.

عفو بین‌الملل: پیشرفت‌های زنان افغان در معرض خطر جدی قرار دارد

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که با توجه به وضعیت کنونی و آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، این کشور به سوی وضعیتی می‌رود که در آن پیشرفت‌های ۲۰ ساله زنان افغان در معرض خطر جدی قرار دارد.

فاریاب و منازعه قومی درافغانستان

 دولت احتمالا روی شاخه هایی از جنبش وجمعیت در شمال برای حمایت از برنامه های خود حساب می کند تا به لحاظ قومی می توانند موازنه را تغییر دهند و اعتراض فاریاب را از رنگ وبوی قومی وسمتی بیرون بکشند.