بازگشت محک: در جستجوی تفکر انتقادی در عصر فریب رسانه‌ای

پس از یک وقفه‌ی طولانی، برنامه محکِ رادیو نوروز، دوباره نشر می‌گردد. در خلای یک نظام سیاسی مشروع و برنامه نظام‌مند فرهنگی-دولتی، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، بار دیگر برنامه‌‌ی محک را از دریچه‌ی کانال رادیو نوروز، به نشر می‌رساند. چنان‌که از نام رادیو نوروز پیداست، این رادیو مردمان و جمعیت‌های مختلف را از ایران تا توران و هند پیوند می زند. با درنظرداشت روحیه همگرایی و همسایگی مسالمت آمیز، رادیو نوروز برنامه‌های علمی-فرهنگی را به نشر می‌سپارد تا شنوندگان و بینندگان را از طرفی به وجوه مشترک فرهنگی در منطقه از نو بسازد و از طرفی در راه ترویج تفکر انتقادی، مؤثر واقع شود.

ما نوروزستانیان بیش از هرزمانی، نیاز به نگاه انتقادی به گذشته داریم. انتقاد نه به مفهوم تکفیر گذشته بل به معنی جدا کردن رویه‌های خوب از بد. شوربختانه رسانه‌های مطرح فارسی‌زبانِ امروز به جای ترویج فرهنگِ تفکر انتقادی، در تلاش جلب بیننده و شنونده بوده و از رسالت فرهنگی-تاریخی شان فاصله گرفته‌اند. فخرفروشی به گذشته، کتمان حقایق و نداشتن نگاه اصلاح گرایانه باعث می شود که شنوندگان و بینندگان با شرایط نامیمون و ناملایم موجود صلح نموده و از تلاش برای اصلاح جامعه دست بردارند.

در همچو شرایط برنامه محک با تکیه بر اصل صلاحیت مسلکی-علمی و تفکر انتقادی به صورت منظم برنامه‌هایی را پیشکش می‌کند که در راه روشن کردن اذهان عامه، کمک نماید. در پیوند زیر، نخستین قسمت از این فصلِ برنامه‌ محک را زیر عنوان «نوروز ستیزی و نسل‌کشی فرهنگی» با گردانندگی دکتور جاوید احور و با حضور مهمانان فرهیخته، دوکتور عبدالله رهنما رییس مرکز ترغیب ادبیات و فرهنگ ملی تاجیکستان، دوکتور عمر شریفی استاد دانشگاه مینوسوتا و رییس اسبق مرکز آمریکایی مطالعات افغانستان و بانو وحیده کریمی نامزد دوکتورای حقوق و خبرنگار روزنامه شرق، بیننده و شنونده باشید.