غلام فاروق مجروح: حکومت موقت در آجندای گفتگوهای صلح افغانستان نیست

غلام فاروق مجروح عضو هیات گفتگو‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان و رییس کمیسیون آتش‌بس این هیات در گفتگویی با رادیو نوروز  گفت که هیات مذاکره‌کننده‌ی دولت در اولین دیدار شان با طالبان در دور دوم گفتگوهای صلح در دوحه‌ی قطر؛ یک حسن نظر و روحیه‌ی خوب از جانب مقابل(طالبان) دیدند.

 آقای مجروح گفت:« امیدواری ما بیشتر شده که بتوانیم با این حسن نظر با جانب مقابل(هیات گفتگوکننده طالبان) روی صلح به نتیجه برسیم. این بار مذاکرات را به دید مثبت می‌بینیم و نسبت به آن خوشبین هستیم.»

آقای مجروح درپاسخ به این پرسش رادیو نوروز که با این حسن نظر طالبان، سرعت عمل در دور دوم گفتگوهای صلح به تناسب دور اول چگونه است گفت:« این که در چند روز محدود سه‌بار جلسه برگزار کردیم خودش سرعت کار را نشان می‌دهد. ما تا حال(همین چند روز محدود) سه جلسه داشتیم و پیرامون آجندای کاری با جانب مقابل بحث‌های صورت گرفت. فعلا در حال توحید و دسته‌بندی آجندا(دستورکار) گفتگوهای صلح هستیم، از جانب ما آجندا عنوان بندی شده است.»

فاروق مجروح رییس کمیسیون آتش بس‌هیات مذاکره‌کننده‌ی حکومت افغانستان می‌گوید که اولویت شان در آجندا آتش بس است. وی در ادامه افزود:« ما دلایل شرعی، اجتماعی و سیاسی که در شرایط امروز افغانستان نیاز به یک آتش جامع و پایدار دارد را با خود داریم و همراه طالبان بحث خواهیم کرد تا روی قطع جنگ، خون‌ریزی و به وجود آمدن آتش‌بس به یک نتیجه برسیم.» غلام فاروق مجروح تاکید دارد که هیات مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان با پیش‌کش مبحث آتش‌بس با طالبان وارد مذاکره می‌شوند. وی افزود:« احیانا اگر طالبان آتش بس را قبول نکنند مذاکرات به پیش می‌رود.»

از حکومت موقت در آجندا خبری نیست

این عضوهیات مذاکره‌کننده‌ی جمهوری افغانستان با تاکید گفت:« هیچ در آجندای کاری هردو طرف از حکومت موقت چیزی نیامده است. نه طالبان علاقه‌مندی نشان دادند و نه هم از جانب ما پیشنهاد شده است.»

آقای مجروح هم‌چنان گفت:« برخی از همکاران ما که اگر چنین موردی(بحث حکومت موقت) را بیان کرده باشند؛ به عنوان یک نظر شخصی شان بوده و این پیشنهاد را به عنوان یکی از راه‌های که می‌تواند چنین چیزی وجود داشته باشد مطرح کردند اما هیچ‌گونه بحثی این‌جا روی ایجاد حکومت موقت مطرح نیست.» آقای مجروح در پاسخ به این پرسش که طالبان گویا منتظر اند تا گفتگوهای صلح به بن‌بست برسد و چندین ولسوالی یا چند ولایت را به یک‌بارسقوط دهند گفت:« فعلاً هم جنگ در تمام افغانستان جریان دارد. طالبان اگر بتوانند امروز هم هرجایی را که خواسته باشند علاقه دارند که  سقوط دهند.»