برچسب: پایداری

رقص کردی یا هلپرکی

کشور ایران و اقوام آن، رقص‌های بسیار خاصی دارند که از گذشته‌های دور بر جای مانده و هر کدام از آن‌ها در مراسم ویژه‌ای اجرا می‌شده‌اند. یکی از این رقص‌های معروف، رقص کردهاست. تاریخ کاملاً دقیقی از پیدایش رقص کردی در دست نیست،