برچسب: خشونت علیه زنان

بانوان خبرنگار ؛ نبود امنیت جانی و چالش‌های بیشتر

همزمان با سلسله‌ای از ترورهای هدف‌مند  خبرنگاران و فعالان مدنی واجتماعی، ‌زنان خبرنگار قشری اند که بیشترین آسیب را از این رهگذر می‌بینند. این تهدیدات دربرابر آنان بیش از دیگران می‌تواند جدی باشد و چه بسا در حالت عادی وروزمره‌گی با چالش‌ها ومشکلات گسترده‌ای روبرو اند. دراین گزارش به گوشه‌ای از مشکلات بانون خبرنگار پرداخته‌ام. […]

ویروس کرونا و وضعیت زنان پاکستانی

یک سال قبل، جهان با مشکلات زیادی روبرو شد. روال زندگی روزمره دگرگون شد، مدیریت زمان تغییر کرد، مردم رفتاری دیگر بروز دادند و از اشیای پیرامون خود می‌ترسیدند. جداکردن محل کاری مردان و زنان، یکی از کارهای عادی پیش از شیوع ویروس کرونا بود.