آرشیو چندرسانه‌ای

پخش ویدیو

مقاومت مردمی در مقابل طالبان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

برخی بر این باورند که گروه‌های مردمی به همان اندازه که به مثابه‌ی یک فرصت هستند، به همان اندازه می‌توانند مشکل‌ساز نیز باشند. در این برنامه به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های  مقاومت مردمی در مقابل طالبان پرداخته شده است.
پخش ویدیو

ملاقات مقامات هندی با طالبان؛ آیا سیاست هند در قبال طالبان تغییر کرده است؟

در این برنامه، با حضور مصطفی مدثر، کارشناس روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه، به بررسی این سوال پرداخته شده که ملاقات مقامات هندی با طالبان چه معنا و پیامی می‌تواند داشته باشد؟ آیا رویکرد هند به طالبان تغییر کرده است؟ آیا هند با طالبان به توافق خواهد رسید؟
پخش ویدیو

رسانه و پوشش رویدادهای تروریستی

رسانه‌ها چگونه رویدادهای تروریستی را پوشش بدهند؟ آیا پوشش این رویداده باعث نمی‌شود تا به صورت ناخواسته به اهداف تروریسم کمک شود؟ آیا رسانه حق دارد تا گروهی مشخص را تروریست توصیف کند؟
پخش ویدیو

سیاست خارجی ایران در قبال روند صلح افغانستان

سیاست خارجی ایران در قبال روند صلح چیست؟ ایران از چگونه صلحی حمایت می‌کند؟ قدرت‌گیری طالبان در بعد نظامی/سیاسی چه پیامدهایی برای ایران دارد و آینده‌ی ایران و افغانستان چگونه خواهد بود؟
پخش ویدیو

جنگ تبلیغاتی؛ روایت طالبان چیست؟ دولت چه روایتی دارد؟

در این برنامه به بررسی ابعاد جنگ تبلیغاتی طالبان و دولت پرداخته شده است. سوال اساسی در این برنامه این بوده است که روایت طالبان چیست؟ طالبان از کدام ابزارها و تاکتیک‌ها استفاده می‌کنند؟ روایت دولت در این جنگ تبلیغاتی چیست؟
پخش ویدیو

سیاست‌های رییس جمهور جدید ایران در بعد داخلی و خارجی چگونه خواهد بود؟

در این برنامه به بررسی انتخابات ایران و سیاست‌های ابراهیم رئیسی در بعد داخلی و خارجی پرداخته شده است