جنگ تبلیغاتی؛ روایت طالبان چیست؟ دولت چه روایتی دارد؟

استفاده از روایت‌ها و ابزارهای تبلیغاتی، یکی از مهم‌ترین تاکتیک‌ها برای پیروزی در میدان‌های جنگی است. همواره طرف‌های درگیر در جنگ تلاش می‌کنند با تاکتیک‌ها و شگردهای مختلف، برای تحت تاثیرقرار دادن افکار عمومی، تضعیف روحیه‌ی دشمن و بسیج نیروهای خودی، به تبلیغات و روایت‌سازی بپردازند.

طالبان نیز از تاکتیک‌ها و روش‌های مختلفی برای پیروزی در جنگ تبلیغاتی و تحت تاثیر قرار دادن افکار نیروهای دولت افغانستان استفاده می‌کنند. در مقابل طالبان، دولت نیز تلاش می‌کند تا روایتی در مقابل طالبان داشته و از کارزار جنگ تبلیغاتی عقب نماند.

در این برنامه به بررسی ابعاد جنگ تبلیغاتی طالبان و دولت پرداخته شده است. سوال اساسی در این برنامه این بوده است که روایت طالبان چیست؟ طالبان از کدام ابزارها و تاکتیک‌ها استفاده می‌کنند؟ روایت دولت در این جنگ تبلیغاتی چیست؟

در این برنامه آقای محمد حیدری، متخصص روابط عامه در اداره‌ی ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری و آقای بهار مهر، کارشناس رسانه شرکت کرده بودند.

آقای حیدری در ابتدا با تعریف جنگ تبلیغاتی به عنوان روشی برای کنترل افکار دشمن، به این مساله پرداخت که جنگ تبلیغاتی، تاریخ‌چه‌ای به اندازه‌ی تاریخ‌چه‌ی جنگ فیزیکی دارد و از دیرزمان، طرف‌های درگیر تلاش می‌کردند تا با استفاده از روش‌های مختلف، افکار دشمن را تحت تاثیر قرار بدهند. آقای حیدری سپس به این مساله اشاره کرد که طالبان روایت مسنجمی ندارند و روایت آنان، خالی از هر گونه عقلانیت و منطق است. آقای حیدری به این مساله اشاره کرد که روایت جهاد طالبان دیگر معنایی نداشته و طالبان نمی‌توانند جنگ خود علیه نیروهای دفاعی را با عباراتی چون جهاد توجیه کنند.

همینطور آقای حیدری روایت دولت را، روایت جمهوریت و دموکراسی دانست و گفت که « دولت افغانستان روایت جمهوریت را دارد و در راستای این روایت تلاش می‌کند. همینطور دولت افغانستان برخلاف طالبان، از روش‌های غیراخلاقی همچون پروپاگنداسازی یا ایجاد وحشت، استفاده نمی‌کند. این طالبان هستند که از هر روش غیراخلاقی‌ای برای جنگ تبلیغاتی‌شان استفاده می‌کنند» همینطور آقای حیدری در قسمتی دیگر از صحبت‌های خود به این مساله اشاره کرد که روایت طالبان به دلیل نداشتن پشتوانه‌ی منطقی و اسلامی، قدرت قانع‌سازی و توجیه منطقی را ندارد.

در ادامه بهار مهر ضمن نقد دیدگاه آقای حیدری در مورد روایت نداشتن طالبان به این مساله پرداخت که طالبان برخلاف دولت افغانستان همواره روایتی ثابت داشته و دارند، روایت طالبان روایت جهاد و ایجاد حکومت اسلامی بوده و در طول پانزده سال گذشته در راستای همین روایت رفتار کرده‌اند.

همینطور آقای مهر اشاره کرد که روایت طالبان برای گروه زیادی از مردم روستانشین جذابیت داشته و بنابر تحقیقات گسترده‌ای که در این مورد صورت گرفته، می‌توان درک کرد که روایت طالبان برای بسیاری از مردم قدرت جذب و اقناع داشته است.

آقای مهر در پایان اشاره داشت که دولت روایتی واحد از جنگ ندارد و در طول سالیان متعدد نتوانسته است روایتی مشخص برای جنگ با طالبان ترویج کند. چه اینکه به باور مهر، رفتارهای متناقض رهبران حکومت یک‌دستی روایت دولت را زیر سوال برده است.