برچسب: یران و امریکا

چراغ سبز های ایران و امریکا

رهبری ایران در آخرین سخنان خود در مورد برگشت به برجام و در واقع رابطه این کشور با امریکا گفته است که ما اهل لج‌بازی نیستیم و در صورت عمل طرف مقابل به بازگشت به توافق برجام، آماده‌ایم.