برچسب: ژاله اصفهانی

شاعری از سمرقند

شاعری نیست در اقلیم و جغرافیای سه کشور فارسی زبان که در آثار خود نامی  از این دو شهر نبرده باشد. اصلا شعر فارسی از دامن این دو شهر ظهور کرده و بعدها  در شهر بلخ و شیراز با رومی و سعدی و حافظ به اوج  و تکامل می‌رسد.