برچسب: چین

تقابل اهداف استراتژیک روسیه، امریکا و چین در آسیای مرکزی

با از هم پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و پایان یافتن جنگ سرد، شاهد به میان آمدن پنج جمهوری مستقل (ترکمنستان، اوزبیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان) در یک محدوده‌ی جغرافیایی تحت نام آسیای مرکزی هستیم.