برچسب: چله گریزان

یلدا در شمالی‌ترین مرز آناهیتا

شب یلدا هرچند در تاجیکستان به این نام بین مردم شناخته شده نیست، اما میان فرهنگیان و تحصیل­‌کردگان تاجیک یک نام آشناست. شب یلدا که در تاجیکستان به شب چله معروف است یکی از جشن­‌های کهن و باستانی است که ریشه در فرهنگ مردمان آریایی‌نژاد دارد.