برچسب: پویایی

فارسی، زبان ارتباطی و میان‌جی در حوزه‌ی اروآسیا

 «ابن خلدون تاریخ جهان» لقبی است که در دانشگاه لاس انجلس ایالت کالیفورنیای امریکا برای پروفسور نیل گرین داده شده است. نیلی گرین پس از تحصیل در رشته‌های دین‌شناسی و تاریخ دردانشگاه کینگ لندن، دانشگاه کمبریج دانشکده‌ی شرق شناسی، مطالعات افریقایی، و قبل از رفتن به دانشگاه UCLA در سال 2008، تحقیقاتی را در دانشگاه آکسفورد و دانشگاه منچستر انجام داد.