برچسب: ویروس کرونا

وزارت صحت‌:‌ چین ۷۰۰ هزار دوز واکسین کرونا در اختیار افغانستان قرار می‌دهد

دستگیر نظری، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که پیش از این چین ۴۰۰ هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان تعهد کرده بود، اما با پا درمیانی وزرات خارجه‌ی کشور این مقدار به ۷۰۰ هزار دوز افزایش یافته است.

آنچه کرونا به ما آموخت

تجربۀ شیوع بیماری کرونا، به یک دلیل آشکار با گذشته متفاوت است و بیشتر یک تصویر آخرالزمانی را برای ما ترسیم می‌کند

ویروس کرونا و وضعیت زنان پاکستانی

یک سال قبل، جهان با مشکلات زیادی روبرو شد. روال زندگی روزمره دگرگون شد، مدیریت زمان تغییر کرد، مردم رفتاری دیگر بروز دادند و از اشیای پیرامون خود می‌ترسیدند. جداکردن محل کاری مردان و زنان، یکی از کارهای عادی پیش از شیوع ویروس کرونا بود.