برچسب: وجه مشترک

نوروز؛ تاریخ و جغرافیا

سناد به جا مانده از برگزاری جشن نوروز از دورۀ پادشاهی سومریان در شهر اوروک که مربوط به نیمۀ دوم هزارۀ پنجم قبل از میلاد تا اوایل هزارۀ چهارم ق.م است، گلدانی ساخته شده از سنگ مرمر است که سطوح جانبی آن با نقش هایی آراسته گردیده است.