برچسب: هنر رقص

هنر رقص در فرهنگ تاجیکان

رقص که در تاجیکستان به آن «اَرغُشت»،«بازی»، «لرزان»، «اصول»می گویند، ریشه در فرهنگ، و تاریخ ملت تاجیک دارد و عرف و عادات و آداب و رسوم خلق تاجیک را در آینۀ هنر رقص می‌­توان دید.