Tag: هرات

رییس جمهور در «میدان» خواجه عبدالله انصاری

رییس جمهور غنی درفهرست سفرهای ولایتی خود بیشترین سفر را به هرات داشته است. شیفتگی او به هرات شاید دلایل متنوعی داشته باشد، رقابت سیاسی در دوره‌های انتخابات و تلاش برای چرخش این کانون رای به سوی حکومت، آگاهی و مطالعۀ شخصی داکتر غنی نسبت به جایگاه تاریخی و تمدنی این ولایت…

کنفرانس امنیتی هرات، چیستی و دستاوردها

امروزه اتاق‌های فکر و نهادهای پژوهشی، نقشی مهم و کلیدی در روند پالیسی‌سازی و سیاست‌گذاری ایفا می‌کنند، گرچند این نهادها مستقیماً در سیاست‌گذاری دخالت نمی‌کنند، اما با ارائه‌ مشوره‌ها و نسخه‌های آکادمیک، راه را برای سیاست‌گذاران و رهبران جامعه هموار می‌کنند.

فروپاشی ساختمان تالار الماس شرق در شهر هرات

تالار الماس شرق در شهر هرات بر روی جاده و منازل اطراف فروپاشیده و خسارات و تلفات نیز وارد کرده است. مردم می‌گویند که از چند روز به این طرف اطراف تالار الماس شرق مسدود بوده و مالک تالار در حال بازسازی آن بوده است. تالار الماس شرق در جاده بهزاد هرات موقعیت دارد. احتمال […]

مبانی فکر سیاسی امیر علی‌شیر نوایی

امیر علی‌شیر نوایی، وزیر خلاق و دانشمند دربار تیموری را تنها به‌عنوان شاعر شناختن، ظلمی تاریخی بر او و تاریخ فرهنگی است. نوایی، معمار فرهنگ سیاسی تازه‌یی در تاریخ شرق است، آنچه که از آن به‌عنوان رنسانس شرق یا مکتب فرهنگی هرات یاد می‌کنند.

دست‌های پنهان در آتش‌سوزی هرات

دست‌کم ده تانکر حامل گازمایع در آتش‌سوزی امروز (شنبه 10 اپریل) در شمال هرات سوخت و از بین رفت. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که علت وقوع این رویداد بی احتیاطی کارمندان یک شرکت گاز مایع هنگام انتقال گاز از یک تانکر به تانکر دیگر و نیز رعایت نکردن نکات ایمنی بوده است.

هرات و رنگ‌های بهزاد

مینیاتور به معنای عام، نقاشی به قطع کوچک است، این کلمه از واژه‌ی لاتین می‌نیوم (minimum) مشتق شده است که برای رنگ‌آمیزی سرخ در قرون وسطی در نسخه‌های تذهیب شده به کار می‌رفته است. هنر مینیاتوری با نام هرات پیوند ناگسستنی دارد و با سرزمین هری گره خورده و به عهد تیموریان  هرات بر می‌گردد. […]