برچسب: ناتو

دولت افغانستان پذیرفته که از قراردادهای امریکا و ناتو مالیات نگیرد

کمیسیون اجرایی ناتو در افغانستان و کمیته‌های رهبریِ اجرایی کمیسیونِ مشترک تأیید کرده‌اند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تمام مطالبات مالیاتی خود را از قراردادهای دفاعی در افغانستان حذف کند.

چرا ایالات متحده در جنگ افغانستان ناکام شد؟

تعیین تاریخ خروج بی‌قید و شرط ناتو و ایالات متحده از میدان نبرد افغانستان که از سوی رییس‌جمهور ایالات متحده اعلام شد، معنایی غیر از این نداشت که ماموریت ایالات متحده در افغانستان ناکام شده است.

مذاکرۀ منصفانه و با عزت؛ خواست‌ افغان‌ها

داشته‌های کشور ما بی نقص نیست، دولت دامن‌گیر با فسادی است که تا حدود زیادی زمینۀ آن توسط شرکای بین المللی فراهم گردیده است. ولی با وجود چالش‌های که با آن روبرو هستیم، نمی‌توان از این که به عنوان یک کشور پیشرفت کرده ایم، انکار کرد.