Tag: میر مفتون

میر مفتونان استادی گرفت

وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با اتحادیۀ هنرمندان بیرون‌مرزی دیروز سه شنبه هشتم / میزان سال 1399 هجری خورشیدی به میرمفتون آواز خوان بدخشانی لقب استادی اهدا کرد، قبل ازمیر مفتون در حوزۀ موسیقی محلی کشور در سال 1344 هجری خورشیدی وزارت اطلاعات و کلتور وقت برای دُرَی لوگری یکی دیگر از خواننده‌های محلی از سبک موسیقی لوگری رسماً لقب استادی اهدا کرده بود.