برچسب: مناطق مرکزی

رسم و رواج‌های نوروزی در مناطق مرکزی

جشن نوروز افزون بر این که ریشۀ دیرپای در فرهنگ کشور ما دارد، سرفصل بهار و زنده‌شدن طبیعت است و همه‌ساله با فرارسیدن این جشن تاریخی، مردم کشورمان به گونه‌های مختلف از آن تجلیل می‌کنند.