برچسب: مردم روسیه

سیاست گذاری هنجارمند ولادمیرپوتین

روسیه برای این که گذشتۀ نا میمونی را در دهه 1990 سپری کرده است سعی بر آن داشته است تا دوباره خود را به عنوان جانشین امپراتوری شوروی این ابر قدرت اسبق روسی معرفی نماید.  تلاش مسکو بدون شک در  تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، فن آوری و ایدولوژیکی  رقابت ‌با امریکا بود و حالا نیز بر آن توجه دارد و این یک امر طبیعی به نظر می‌رسد.