برچسب: مدنظر طالبان

حکومت اسلامی مدنظر طالبان چگونه است؟

سخنان محمد عباس ستانکزی یکی از مذاکره‌کننده‌گان ارشد طالبان در مسکو در مورد کناره‌گیری محمد اشرف‌غنی از سمت ریاست جمهوری در بدل صلح و آتش‌بس بحث‌هایی را در مورد لزوم «فداکاری رییس‌جمهور» در میان محافل سیاسی منتقد ارگ برانگیخته است، اما به بخش دوم سخنان نمایندۀ گروه طالبان که می‌گوید به جای حکومت غنی یک « حکومت اسلامی» بیاید، زیاد پرداخته نشد.