برچسب: مخالف سیاسی پوتین

چرا ناولنی مخالف سیاسی پوتین در زندان اعتصاب غذایی کرده است؟

به این پرسش خود الکسی ناولنی در یکی از نوشته‌های خود پاسخ داده است. او می‌گوید اعتصاب غذایی برای کسانی که زندانی نشدند کاری احمقانه است، اما وقتی در زندان هستی و راهی برای مبارزه به جز اعتصاب غذا نداری، پس این راه را انتخاب می‌کنی.