برچسب: محیط زیست

کووید 19 و محیط زیست: آیا پیوندی دارند؟

کووید 19 و شعارهای «در خانه بمانید» آن، در بسیاری زمینه‌ها از جمله آلوده‌گی هوا و ناگواری محیط زیست عارضۀ مطلوبی را به میان آورده است. اما آیا جریان درازمدت تغییرات اقلیمی، نابودی زیستگاه‌ها، و آلوده‌گی شهرها در ظهور و گسترش کووید 19 نقش داشته است؟

رویاهای زیست محیطی من برای سال ۲۰۳۰

به سال ۲۰۳۰ خوش آمدید. به شهرمن یا شاید بهتراست بگویم شهرما خوش آمدید. من صاحب هیچ چیزی نیستم. من ماشین ندارم. من خانه ندارم. من هیچ وسیله‌ی خانه و لباسی ندارم.

کووید 19 با پیامدهای زیست‌محیطی ناگوار

باور عمومی این است که ویروس کرونا اثرات مثبت زیست‌محیطی دارد. گفته می‌شود که به دلیل این که انسان‌ها از سرناگزیری در خانه مانده اند، محیط زیست دارد خودش را ترمیم می‌کند. این باور برای آنانی که مثبت‌اندیش اند، بسیار جذاب است. آنان می‌گویند بالاخره در انتهای تاریکی روزنه‌یی از نور پیدا شده است. اما […]